lingvia translations
blanko
 

TJÄNSTER


Översättning, språkgranskning och korrekturläsning

 

Lingvia Translations är en professionell översättningsbyrå som erbjuder språktjänster i form av översättning, språkgranskning och korrekturläsning. Vi översätter främst från tyska, finska och engelska till svenska, men det lönar sig även att fråga efter andra språkkombinationer. Vi översätter en stor variation av texter – allt från allmänspråkliga texter till mer fackspråkliga texter som kräver specialkunskaper inom ett visst fackområde. Särskilt stor erfarenhet har vi av översättning av reklam- och marknadsföringsmaterial, webbsidor samt kultur- och miljörelaterade texter.

 

Specialområden:

  1. reklam och marknadsföring
  2. samhälle
  3. kultur
  4. turism  
  5. miljö
  6. social- och hälsovård
  7. EU-texter

För att spara tid och kunna ge dig snabbast möjliga leveranser använder Lingvia Translations översättningsminnesprogrammet Wordfast och andra datatekniska hjälpmedel.

yhteystiedot
 
alaosa